Občas je třeba pohlédnout dál, 1. března 2024

Milí přátelé,

měsíc se s měsícem sešel a my vám opět posíláme srdečné pozdravení z Nového Dvoru. Náš pozdrav k vám přichází ve velmi důležitém obdobím, kdy vítáme nejen nové roční období plné života, jaro, ale také významné

velikonoční svátky. Události, které významně ovlivňují naši každodennost a s ní související cestu životem.

V těchto dnech je náš klášter naplněný mimořádnou atmosférou doby postní, se kterou přichází do našich dnů slova a témata z liturgie, která známe, avšak nezní našim uším příliš libě. Jedná se o slova, jako je sebezápor, zřeknutí se, obrácení, pokání a mnohá další.

Málokdo ale pomyslí na to, že tato slova s námi rezonují oprávněně. Silně se totiž dotýkají toho “starého člověka”, který je v nás uvelebený, uhnízděný a brání se veškerým změnám a především tomu, aby z nás odešel. Obává se totiž změny, která je samozřejmě velmi náročným životním krokem. Proto je třeba mu pomoci, aby přenechal své místo „člověku novému“, obnovenému v Duchu a Pravdě.

 

To ale není vše, co se propisuje liturgickými texty. Zaznívá v nich i další významná skutečnost, kterou není radno přehlédnout, a tím je obdarování.

 

Bůh nám dává milost, dává nám čas spásy, dává nám sílu, abychom vítězili nad zlem, dává nám mnoho dalších darů, které naše všednodenní rutina často překrývá.

 

 

Proto je třeba občas pohlédnout dál. Za naši každodennost a za vše, na co jsme zvyklí. A dopřáli si na vše dostatek času, abychom tomu mohli věnovat plnou pozornost. Tu je třeba věnovat i tomu, co se objevuje v našich životech někdy možná plánovaně, občas ale překvapivě nečekaně. Pokud navíc budete takové chvíle sdílet, pak získá událost nový rozměr a bude mít přesah do života dalších lidí.

 

 

Rádi bychom se tak s vámi podělili o radost, kterou jsme zažili při slavnostním přijetí bratra Matouše do naší komunity. Pro chod našeho kláštera je každé takové přijetí velmi důležitým okamžikem.

 

Přítomnost nového bratra v komunitě se zcela konkrétně dotýká našeho každodenního života, neboť „chléb vezdejší“, o který několikrát za den prosíme v modlitbě „Otče náš“, se k nám dostává právě jeho prostřednictvím. Zručné ruce bratra Matouše totiž umí upéct výtečný chléb.

 

 

V polovině března můžete očekávat ještě velikonoční psaní, ve kterém se dozvíte vše o naší velikonoční akci. Přejeme vám příjemnou a intenzivní přípravu na velikonoční svátky, aby radost vzkříšeného Krista zcela naplnila vaše srdce.