Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Labora s.r.o., IČO: 482 91 530, se sídlem Dobrá Voda 20, 364 01 Toužim, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17608 (dále jen Labora), provozovatel e-shopových webových stránek https://www.obchod.novydvur.cz/, prohlašuje, že veškeré osobní údaje zákazníků jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanovení v oblasti ochrany osobních údajů.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Osobním údajům a jejich ochraně věnujeme proto náležitou pozornost. V těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen Zásady) bychom Vás chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, využijete-li našich on-line služeb (E-shop).

  1. OBECNĚ K NÁVŠTĚVĚ NAŠEHO E-SHOPU

1.1         Webtracking (sledování na webových stránkách)

(a)      V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich webových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Přitom veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě.

Ke zpracování údajů pro statistické účely využívá Labora služeb společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View , CA 94043 , USA (Poskytovatel), která pro Labora zajišťuje monitorování údajů, které se vztahují k nabízenému zboží a produktům na webových stránkách, e-shopu Labora , a to pro jejich optimální přizpůsobení zákazníkům Labora.

(b)     Proto, abychom Vám mohli zajistit, co nejvíce uživatelsky přívětivé webové stránky, využíváme rovněž služeb společnosti Shoptet, se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČO 289 35 675.

(c)      Při návštěvě naší webové stránky e-shopu, sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím pixelů nainstalovaných na našich webových stránkách (nástroje). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:

-            Request (jedná se o název souboru pro vyjádřený požadavek klienta)

- Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox );
- Jazyk prohlížeče (např. čeština);
- Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS);
- Vnitřní rozlišení okna prohlížeče;
- Rozlišení obrazovky;
- Aktivace JavaScriptu;
- Java zapnuto/vypnuto;
- Cookies ano/ne;
- Hloubka barev;
- Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena);
- IP adresa uživatele, u které zajišťujeme promptní anonymizaci.
- Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky;
- Počet prokliků;

- Dále mohou být rovněž zjišťovány informace, které jsou získávány z obsahu vyplněných/nevyplněných formulářů (textové pole, které je potřeba vyplnit, například přihlašovací jméno a heslo. V těchto případech dochází k zjišťování informací, o skutečnosti zda byl daný formulář vyplněn nebo nevyplněn).

1.2         IP adresa (adresa internetového protokolu)

(a)      IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení (ISP), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil.

(b)     Na základě uložení IP adresy na našem serveru, je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu Labora a Poskytovatel neukládají IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele, trvale. IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší webovou stránku a rovněž jako prostředek obrany proti počítačovým útokům. Následně dochází k anonymizaci IP adresy tak, že se na místo posledních osmi čísel dosadí x. Na základě provedené anonymizace IP adresy, není možné z naší strany určit konkrétní fyzickou osobu.

1.3         Logovací soubory

(a)      Při každé návštěvě webových stránek Labora vyšle Váš webový prohlížeč informaci o Vašich uživatelských datech, které se uloží do protokolových souborů, tzv. serverového logovacího souboru. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresa, původní URL (tzv. referrer), z níž jste na naše webové stránky přišli, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou Vaším webovým prohlížečem (případně i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém).

(b)     IP adresy jsou pro účely vyhodnocení ukládány výlučně anonymně. Vyhodnocení těchto logovacích datových souborů slouží k tomu, abychom mohli snadněji nalézt chyby a byli schopni je co nejrychleji odstranit. Kromě toho nám to umožní řídit kapacitu serveru a dále zlepšovat naši nabídku.

1.4         Cookies

(a)      V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas.

(b)     Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek. Chtěli bychom však upozornit na to, že používání funkce nákupního košíku a objednávání našich výrobků je možné pouze tehdy, jestliže cookies povolíte.

(c)      Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli session cookies). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry.

(d)     Na našich webových stránkách, e-shopu používáme tyto cookies:

-            last click (pro ukončení práce s webovým prohlížečem, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek);

-            session cookie (pro rozpoznání návštěvy webových stránek, délka trvání: jednorázová návštěva webových stránek);

Správci odpovědní za využití příslušných cookies jsou firmy Google Inc. a Jiří Mareš.

(e)      Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského dojmu.

  1. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

2.1         Osobní údaje a účel zpracování osobních údajů

(a)      Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované a identifikovatelné osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b)     Labora zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s dokončením objednávky: jméno a příjmení, doručovací adresa, platební údaje a e-mailová adresa. Pokud máte navíc vytvořené zákaznické konto, může zároveň docházet ke zpracování dalších údajů, které při registraci dobrovolně poskytnete anebo uvedete v prostředí Vašeho zákaznického konta.

(c)      Vaše e-mailová adresa slouží jako Váš identifikátor (v případě založení zákaznického konta představuje přihlašovací jméno zákazníka) a rovněž slouží pro veškerou komunikaci. Na Vaši e-mailovou adresu Vám přijde potvrzení objednávky a informace o zaslání.

(d)     Osobní údaje jsou v případě, že nakupujete bez registrace, tj. bez vytvoření zákaznického konta, zpracovávány za účelem dokončení objednávky a jejího vyřízení (realizace objednávky). Pokud nám poskytnete osobní údaje v souvislosti s vytvořením Vašeho zákaznického konta, použijeme je zejména pro správu zákaznického konta tak, jak je uvedeno v bodě 2.3 (a).

(e)      Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely (blíže viz bod 2.4).

(f)      Při návštěvě našich webových stránek dochází rovněž ke sběru dalších informací, které jsou zjišťovány pro statistické účely. Na základě těchto informací není možné, aniž by došlo ke spojení s dalšími informacemi, zjistit totožnost konkrétního uživatele.

(g)      Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas. V rámci vyřízení Vaší objednávky obdrží od nás námi vybrané subjekty, jako např. logistické firmy, dopravci, banky atd. potřebné údaje k vyřízení Vaší objednávky. Takto získané údaje smí naši poskytovatelé služeb použít pouze ke splnění úkolů souvisejících s vyřízením Vaší objednávky.

Aktuální seznam poskytovatelů dalších služeb, kteří pro daný účel mohou získat některé z Vašich osobních údajů:

Česká pošta

Direct Parcel Distribution CZ s. r. o..

2.2         Formulářové údaje

Na webových stránkách Labora můžete využít v rámci své činnosti některé formuláře, pomocí nichž nám zašlete své údaje. Nejedná-li se o osobní údaje, budou údaje ve formulářových polích uloženy a statisticky vyhodnoceny. V případě, že se jedná o osobní údaje, budou tyto údaje pro statistické účely vyhodnocovány, jen pokud dojde k úspěšnému odeslání údajů z formuláře. Zároveň budou pro statistické účely vyhodnocovány operace, které byly v souvislosti s vyplňováním formuláře zrušeny.

2.3         Zákaznické konto Labora a nákup bez registrace

(a)      Pomocí registrace si můžete zřídit zákaznické konto, které je zabezpečeno heslem (zákaznické konto). Založením zákaznického konta získáváte přímý přístup ke svým údajům; můžete takto nahlížet jak do svých údajů o dokončených, tak nedokončených objednávkách. Prostřednictvím zákaznického konta můžete rovněž spravovat své osobní údaje a zasílání newsletteru.

(b)     Pokud si nepřejete založit pro uskutečnění nákupu zákaznické konto, můžete v našem e-shopu rovněž nakoupit bez registrace, tj. jako host. V takovém případě dochází ke zpracování pouze těch osobních údajů, které jsou nezbytné v souvislosti s dokončením Vaší objednávky.

(c)      Založením svého zákaznického konta berete na vědomí, že budeme zpracovávat Vámi sdělené osobní údaje a informace uložené ve Vašem zákaznickém kontu a uživatelském účtu a slevách, které jsou s tím spojené. Pokud nám udělíte souhlas, budeme současně vyhodnocovat Vaše uživatelské chování, abychom mohli zobrazovat obsah upravený přímo pro Vás.

(d)     V případě, že si nebudete přát služby uvedené v bodě 2.3 (c), můžete svoje zákaznické konto a osobní údaje v něm v rubrice můj účet kdykoliv vymazat a objednat si jako host, tj. bez registrace na našich webových stránkách.

2.4         Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení)

(a)      Pokud jste na našem e-shopu již zakoupili zboží, budeme Vám e-mailem zasílat newslettery týkající se obdobných produktů, a to na základě našeho oprávněného zájmu. Současně se můžete dobrovolně přihlásit k odběru newsletteru prostřednictvím formuláře na e-shopu. V takovém případě Vám budeme newslettery zasílat na základě Vašeho souhlasu.

(b)     Jestliže si v budoucnu nebudete přát další newslettery, můžete se kdykoli z odběru bezplatně odhlásit. Pro odhlášení z odběru newsletteru můžete kontaktovat přímo naší zákaznickou linku. Zrušení odběru můžete rovněž provést prostřednictvím linku pro odhlášení, který naleznete v každém newsletteru.

(c)      V případě, že se z odebírání newsletteru odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat.

2.5          Adresná reklama

(a)      Naším cílem je neustále zkvalitňování našich služeb, tak abychom mohli pro naše zákazníky vytvořit takové webové stránky, které zajistí uživatelům jejich snadné ovládání, a které jim umožní zobrazení reklamy, která bude odpovídat přímo jejich zájmům. Proto, abychom mohli reklamu účelně přizpůsobit Vašim zájmům (např. v rámci zasílání newsletteru), využíváme Vámi zaslané informace a rovněž automaticky generované informace. K těmto informacím patří například informace o proklicích, jaké produkty jste si na našich webových stránkách prohlíželi, informace o Vašem počítači a internetové připojení, údaje získané z operačního systému a platformy, údaje o datu a času návštěvy naší webové stránky a rovněž jaké newslettery jste si otevřeli.

(b)     S veškerými informacemi, které v souvislosti s adresnou reklamou o Vás získáme, nakládáme zásadně v pseudonymizované podobě, abychom omezili rizika související se zpracováním Vašich osobních údajů.

(c)      V případě, že si nepřejete dostávat adresnou reklamu, můžete ji kdykoliv odmítnout. Pro odvolání souhlasu s naší adresnou reklamou se můžete obrátit přímo na naši zákaznickou linku uvedenou v zápatí těchto Zásad.

  1. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ

3.1         Zabezpečení osobních údajů

(a)      Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.

(b)     Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Labora nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci Labora přímo způsobila.

3.2         Doba uchovávání

(a)      Osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace Vaší objednávky, a dále po dobu, po kterou je Labora povinna jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3.3         Práva subjektů údajů

 

V souladu s platnými předpisy máte různá práva, která můžete kdykoli uplatnit. Máte právo na přístup, právo na opravuprávo na výmaz údajů, které se Vás týkají, a také právo požadovat přenositelnost údajů, které jste nám poskytli. Máte právo z oprávněných důvodů vznést námitku proti zpracování Vašich údajů nebo požadovat omezení takového zpracování.

  • Svá práva můžete využít následovně:
  • právo přístupu ke svým osobním údajům – můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů;
  • právo na opravu a/nebo doplnění nepřesností osobní údaje, které se Vás týkají;
  • právo na výmaz Vašich osobních údajů – zejména tehdy nejsou-li Vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny;
  • právo na přenositelnost údajů – tzn. získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
  • požadavek omezení zpracování Vašich osobních údajů – zejména tehdy popíráte-li přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků

 

Máte také právo kdykoli a bez udání důvodu vznést námitku proti zpracování Vašich údajů pro reklamní účely. Dále máte právo vznést vůči nám jako správci Vašich osobních údajů námitku proti zpracování osobních údajů. Tuto námitku můžete učinit buď písemně na adresu uvedenou na konci těchto Zásad, případně elektronicky na mail: info@labora.cz. Máte rovněž právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

3.4         Kontaktujte nás

     V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím e-mailové pošty do schránky info@labora.cz.

Kontakt:
Labora s.r.o.
Dobrá Voda 20

364 01 Toužim

Telefonní linka: +420 353 300 511 

Platné od 26. března 2024