Obchodní podmínky

 

PRODÁVAJÍCÍ:

Labora s.r.o.

SÍDLO SPOLEČNOSTI, KORESPONDENČNÍ A FAKTURAČNÍ ADRESA:

Dobrá Voda 20
364 01 Toužim

IČ: 48591530
DIČ: CZ48591530

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17608.

Prodávající je plátcem DPH.

 1. OBJEDNÁVKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů, zvláště pak při neuvedení telefonického kontaktu.

K nákupu alkoholických nápojů je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Tato informace (s odkazem na tyto obchodní podmínky) se zobrazí vždy před otevřením prezentace e-shopu. Pro vstup do e-shopu ji zákazník musí potvrdit kliknutím na políčko „Souhlasím“

Prodávající tímto prohlašuje a upozorňuje, že objednání a prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.


Společnost Labora s.r.o., která je provozovatelem tohoto internetového obchodu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů, viz. také podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.

Osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně kromě smluvních přepravců a to pouze v rozsahu nutném pro doručení zásilek. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

 1. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. U některých objednávek (např. při odběru většího množství apod.) Vás pro potvrzení zkontaktujeme telefonicky.

 1. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu: prodej@labora.cz

Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nerealizovat:

 • pokud zboží není možné obstarat
 • bez udání důvodu

 

 1. CENY, PLATBA, DOPRAVA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Zákazníka. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky. Pro kontrolu obdrží zákazník do 24 hodin potvrzující email. Objednané zboží Vám zašleme poštou nebo přepravní službou. Za tuto službu bude připočteno k celkové ceně zásilky balné 110 Kč (včetně DPH) v případě zálohové platby a 130 Kč (včetně DPH) v případě platby na dobírku. Při objednávce zboží nad 1500 Kč (včetně DPH) balné neúčtujeme.

Podmínky přepravy společností Česká pošta:

 • platba za zboží a dodání probíhá dle standardních podmínek
 • prostřednictvím České pošty zasíláme pouze zboží do celkové hmotnosti 30 kg.

Podmínky přepravy přepravní firmou:

 • probíhá-li platba v hotovosti řidiči, řidič Vám vystaví doklad o zaplacení;
 • při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání.

 

Postup při přebírání zásilky:

 • Zkontrolujte, zda není obal výrobku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
 • případě, že obal bude v pořádku, zboží zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat.
 • Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při pozdějším oznámení nemůže být Vaše reklamace kladně vyřízena. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte.

 

 1. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je do 7 pracovních dnů pro oba způsoby doručení, není-li uvedeno jinak. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

 1. DODÁNÍ DAŇOVÉHO A ZÁRUČNÍHO LISTU

Daňový doklad je zasílán přímo se zásilkou.

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, za předpokladu, že se jedná o nákup Koncového spotřebitele. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

 • kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží;
 • zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět musí být zabaleno v původním obalu, nesmí nést známky užití, musí byt nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi;
 • náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník;
 • peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží;
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 1. REKLAMACE A ZÁRUKA 

  Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. U potravin se řídí dle platných potravinových norem. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

  Záruka se nevztahuje na:

  1. a) vady vzniklé běžným používáním;
   b) nesprávným použitím výrobku;
   c) nesprávným skladováním.

  Postup při reklamaci:

  1. informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem prodej@labora.cz, či písemně;
  2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. V případě zaslání reklamovaného zboží na dobírku, Prodávající si vyhrazuje právo takové zboží nepřevzít a odeslat zpět Kupujícímu na jeho náklady.
  3. do zásilky přiložte důvod reklamace, daňový doklad, vaše kontaktní údaje
  4. zákazník se může o průběhu reklamace informovat emailem prodej@labora.cz
  5. v případě oprávněné reklamace má Kupující právo požadovat na Prodávajícím uhrazení nákladů na dopravu reklamovaného zboží k Prodávajícímu.
  6. o ukončení a o výsledku reklamace bude zákazník informován telefonicky nebo emailem
 1. OSTATNÍ

Případné spory mezi Laborou s.r.o. a Zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Zákazník spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez výslovného upozornění Zákazníka. Prodávající ji oznámí na svých internetových stránkách nebo jiným vhodným způsobem.

Prodávající si vyhrazuje právo na změny a úpravy těchto stránek bez výslovného upozornění zákazníka.

Všechna práva vyhrazena.

Bez souhlasu provozovatele texty, obrázky a žádná jiná část těchto internetových stránek nesmí být kopírovány a používány.

 Platné od 26. dubna 2024