Niekedy sa musíte pozrieť ďalej, 1. marca 2024

Milí priatelia,

mesiac sa s mesiacom stretol a my vás opäť srdečne pozdravujeme z Nového Dvora. Náš pozdrav k vám prichádza vo veľmi dôležitom období, keď vítame nielen nové obdobie plné života, jar, ale aj významné veľkonočné sviatky. Udalosti, ktoré významne ovplyvňujú náš každodenný život a s ním spojenú cestu životom.

V týchto dňoch je náš kláštor naplnený mimoriadnou atmosférou pôstneho obdobia, s ktorou prichádzajú slová a témy z liturgie, ktoré poznáme, ale našim ušiam neznejú veľmi príjemne. Sú to slová ako sebazaprenie, odriekanie, obrátenie, pokánie a mnohé iné.

Málokto si však myslí, že tieto slová v nás rezonujú správne. Mocne sa totiž dotýkajú "starého človeka", ktorý je v nás zakorenený, zahniezdený v nás a ktorý sa bráni všetkým zmenám a predovšetkým tomu, aby nás opustil. Bojí sa zmeny, ktorá je, samozrejme, veľmi ťažkým krokom v živote. Preto je potrebné pomôcť mu, aby uvoľnil miesto "novému človeku", obnovenému v Duchu a Pravde.

To však nie je všetko, čo sa píše v liturgických textoch. Je tu aj ďalšia dôležitá skutočnosť, ktorá by sa nemala prehliadať, a tou je obdarovanie.  Boh nám dáva milosť, dáva nám čas spásy, dáva nám silu premáhať zlo, dáva nám mnoho ďalších darov, ktoré naša každodennosť často prekrýva.

 

 

Preto sa niekedy potrebujeme pozrieť aj ďalej. Za hranice našej každodennej rutiny a všetkého, na čo sme zvyknutí. A dopriať si dostatok času, aby sme tomu všetkému venovali plnú pozornosť. Túto pozornosť musíme venovať aj tomu, čo sa v našom živote objavuje niekedy možno plánovane, ale niekedy prekvapivo nečakane. Navyše, ak sa o takéto momenty podelíte, udalosť nadobudne nový rozmer a bude mať presah do života iných ľudí.

Preto by sme sa s vami radi podelili o radosť, ktorú sme prežívali, keď sme do nášho spoločenstva prijali brata Matúša. Každé takéto prijatie je pre chod nášho kláštora veľmi dôležitým momentom.

 

Prítomnosť nového brata v komunite sa veľmi konkrétne dotýka nášho každodenného života, pretože "každodenný chlieb", o ktorý niekoľkokrát denne prosíme v modlitbe Otče náš, k nám prichádza skrze neho. Šikovné ruky brata Mateja dokážu upiecť chutný chlieb.

 

 

V polovici marca môžete očakávať veľkonočný list, v ktorom sa dozviete všetko o našej veľkonočnej udalosti. Prajeme vám príjemnú a intenzívnu prípravu na Veľkú noc, aby radosť zo Zmŕtvychvstalého Krista úplne naplnila vaše srdce.