Spomienky na Veľký týždeň, 5. apríla 2024

Milí priatelia,

prijmite naše srdečné veľkonočné pozdravy z Nového Dvora. Tentoraz je naozaj výnimočný, pretože obsahuje spomienky na silné chvíle Veľkého týždňa, ktoré v nás stále rezonujú. Práve teraz sa nám v hlavách preháňa mnoho myšlienok a otázok: Budú tieto chvíle nezmazateľne zapísané v našich srdciach? Vtlačia sa do konkrétnych situácií nášho každodenného života? Alebo sa vytratia ako doznievajúca ozvena? Veríme, že len tak nevyblednú.

To, ako dopadnú, závisí len od nás. Len my rozhodujeme o tom, či ich prekryjú starosti a skľúčenosť, ktoré nevyhnutne vstupujú do nášho života a sú jeho súčasťou. Preto je veľmi dôležité nájsť impulz, podnet, ktorý spôsobí, že sa práve takéto niečo nestane.

Pre nás bola veľkým povzbudením, aby sme si všetko uchovali v srdci, homília otca opáta, ktorú predniesol na Veľkonočnej vigílii. Je plná veľmi zaujímavých myšlienok, ktoré môžu byť inšpiráciou a povzbudením pre každého z nás.

 

"Čítanie rôznych správ o veľkonočných udalostiach nás presviedča, že učeníci napriek správam o umučení a zmŕtvychvstaní zaznamenaným v evanjeliách vôbec neočakávali, že uvidia Krista živého. Udalosti, ktoré sa odohrávajú v treťom a nasledujúcich dňoch, sú úplne nečakané. Koľko neočakávaného dostávame v našom mníšskom a kresťanskom živote? Chceme mať všetko jasné, presné, naplánované a predvídateľné, alebo sme pripravení nechať sa prekvapiť nečakaným vývojom v našom živote?

V starozákonných textoch, ktoré sme si práve vypočuli, je neočakávané prítomné všade: neočakávané je stvorenie; neočakávané je Božie gesto, ktoré zadrží Abrahámovu ruku pripravenú obetovať syna Izáka; úplne neočakávaná je vlna, ktorá sa prevalí cez faraónove vozy a ochráni národ na úteku; neočakávaná, ako poznamenáva Izaiáš, je Božia ochrana ľudu vo vyhnanstve. Biblia je plná Božích zasľúbení, reptania ľudu, ktorý im neverí, a nečakaného naplnenia týchto zasľúbení na veľké prekvapenie ľudu.V starozákonných textoch, ktoré sme si práve vypočuli, je neočakávané prítomné všade: neočakávané je stvorenie; neočakávané je Božie gesto, ktoré zadrží Abrahámovu ruku pripravenú obetovať syna Izáka; úplne neočakávaná je vlna, ktorá sa prevalí cez faraónove vozy a ochráni národ na úteku; neočakávaná, ako poznamenáva Izaiáš, je Božia ochrana ľudu vo vyhnanstve. Biblia je plná Božích zasľúbení, reptania ľudu, ktorý im neverí, a nečakaného naplnenia týchto zasľúbení na veľké prekvapenie ľudu.

Naše životy sú v Biblii zaznamenané prinajmenšom v tomto zmysle: Boh nám sľubuje šťastie, ale my tento sľub prijímame - priznajme si to - s opakovanou nedôverou. Boh však svoje sľuby dodržiava.


 Aká priepasť zíva medzi vyznaním viery, ktoré mechanicky recitujeme každú nedeľu:a dobrou správou, ktorú dnešná liturgia ohlasuje so všetkou vernosťou: "et resurrexit tertia die".celou svojou mocou! Mali by sme nad touto priepasťou nariekať? Mali by sme si to vyčítať? Ja si myslím,nie! Spomeňte si na príbeh emauzských učeníkov, ktorý budeme čítať nabudúceV stredu. Sú na dne, nedarí sa im. Všetky ich nádeje boli zmarené. Nečakalitakýto neúspech: "Ach, nie takto..." Vracajú sa skľúčení. Nič ich nedokáže utešiť.

Potom sa k nim prekvapivo pridá cudzinec. Vysmievajú sa mu za jehoza jeho neznalosť nedávnych udalostí. V dnešnej dobe by si človek myslel, že tento muž nesleduje správy nasociálnych sieťach. Potom cudzinec prehovorí. Dvaja bezbožní učeníci počúvajú snastraženými ušami.

Zvyšok poznáte: do ich života sa vkradol Neočakávaný, ale oni ho nespoznali:ich každodenný život, do ich života sa vkradol Neočakávaný Spasiteľ, Neočakávaný s veľkým N, a onistretnutie ignorovali, až kým im nezmizol z dohľadu. "Nehoreli nám srdcia,keď vysvetľoval Písmo?" Nehoreli naše srdcia počas pôstu, keď smepočúvali Božie slovo na nočnej bohoslužbe? 

 

Aká nečakaná udalosť nám pomôže prijať a skutočne zažiť, že Kristusvstal z mŕtvych? Nikdy neuvidíme anjelov ako sväté ženy, ani keď pôjdeme naSvätého hrobu. Kto nám teda môže zvestovať túto radostnú zvesť takým spôsobom, žeaby sme ju počuli?

Zjavenie sa nekončí v nedeľu Zmŕtvychvstania, ale pokračuje až do Letníc, keď Duch Svätý formuje apoštolov do cirkvi okolo Márie, Ježišovej matky, a dáva im poslanie: "Choďte a učte všetky národy." A my, čo je naším poslaním v Cirkvi - my,
mnísi z Nového dvora? Aj keď smrťou posledného apoštola bolo všetko povedané,

Zjavenie pokračuje v priebehu storočí v srdci každého pokrsteného človeka
rok čo rok, aby sa v Cirkvi skutočne stretol so živým Pánom. Zjavenie sa skončí až v deň, keď On sa vráti vo svojej sláve. Naozaj očakávame tento nečakaný deň? Čakáme na Neočakávaného Pána, ktorý príde ako zlodej?
Amen."

 

S prianím všetkého dobrého,
o. Jiří, celerář opátstva Nový Dvůr a konateľ spoločnosti Labora s.r.o.